Tuned City Brussels 2013

“Just as noise is what we make of certain sounds. the meanings we assign to noise are no less consequential than the meanings we assign to other sounds. Noise may be unwanted or incomprehensible sound; it is never insignificant sound.” Hillel Schwartz in “Making Noise”, Zone Books 2012

“Obviously we need to be able to rest from sound just as we do from visual stimulation, we need aural as well as visual privacy, but silencing our public environment is the acoustic equivalent of painting it black. Certainly just as our eyes are for seeing, our ears are for hearing.”  Max Neuhaus “Sound Design” In Zeitgleich: the Symposium, the Seminar, the Exhibition. Vienna: Triton, 1994.


Brussel is een gelaagde stad die opvalt door abrupte verschuivingen in de stedelijke structuur, de architectuur en het sociale weefsel. Dit lappendeken maakt het soms moeilijk om impressies van de stad onder één noemer te vangen. Ondanks dit karakter – of net daardoor – biedt Brussel ruimte om de stad op een persoonlijke manier eigen te maken. Alerte voorbijgangers merken dan ook beslist haar uitbundige alledaagse omgeving als een rijke bron van leven, openheid en afwisseling met een dito geluid op. Te weten komen hoe men de aard van dit klankbeeld kan vatten en uit welke componenten het bestaat vormt de uitdaging voor Tuned City Brussels.
In de loop van een vierdaags festival onderzoekt Tuned City Brussels via concerten, wandelingen, installaties en locatiegebonden interventies in de artistieke praktijk hoe Brussel klinkt. Een bijpassend theoretisch kader ontvouwt zich langs de drie kernbegrippen ‘Relational Noise’, ‘Situational Listening’ en ‘Operative Ambience’. Elke dag wordt een ander thema verkend in een corresponderende ‘zone’ in de stad waarnaar het festival zich verplaatst.
Het project kende een lange voorbereidingsfase boordevol interactie met lokale bewoners en organisaties. Verschillende lezingen, artistieke presentaties, residenties en workshops gingen aan het initiatief vooraf. In dit kader was de samenwerking met de kunsthogescholen Sint Lucas ArchitectuurErasmus Hogeschool RITS/Radio, Sint Lukas Transmedia, a.pass and La Cambre /Espace Urbain bijzonder belangrijk.
Het eerste Tuned City project werd gerealiseerd in Berlijn in 2008. Daarna volgden edities in Tallinn en Nürnberg. Voor de huidige editie nodigde Q-O2, werkplaats voor experimentele muziek en klankkunst, Tuned City uit om de context van Brussel gezamenlijk te onderzoeken.

tuned city brussels is made possible with the support of:
Vlaamse Minister bevoegd voor Brussel
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Goethe-Institut Brussels
Stad Brussel | Ville de Bruxelles
Dienst cultuur van Sint-Gillis | Service de la Culture de Saint-Gilles
Polish Institute | Cultural Service of the Embassy
of the Republic of Poland

tuned city brussels is realised in cooperation with
Sint-Lucas Architectuur
Erasmus Hogeschool Rits | Radio
Sint-Lukas | Transmedia
La Cambre, ensav | Espace Urbain
a.pass
Citizenne
Bessst (Brussel, erfgoed en stilte)
Bna-bbot
Kaaitheater
Beursschouwburg
Ateliers Claus
Wiels
Stuk

  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Twitter
  • Tumblr